LASEROVÉ OZNAČOVANIE PLASTOV

Takmer každý druh plastov (polykarbonát, ABS, polyamid, polyester, nylon a ďalšie) môže byť značený s najvyššou kvalitou, rýchlo a trvalo, hoci rôzne plasty reagujú odlišne v závislosti od procesu laserového značenia. V skutočnosti z technických dôvodov, ale najmä z chemických dôvodov nie je možné urobiť jedno všeobecné vyhlásenie o laserovom značení plastov.
V každom prípade, pri použití rôznych vlnových dĺžok a rôznych laserových zdrojov (v závislosti od typu plastu, ktorý chcete označiť), prevažná väčšina plastových materiálov môže byť značená s vynikajúcimi výsledkami.
Obrázky zobrazujú rad niektorých plastových detailov, ktoré boli spracované pomocou laserového značenia pre plasty, navrhnutého a vyrobeného firmou LASIT.

UNIVERZÁLNOSŤ

Laserové značenie vám dáva absolútnu slobodu pri označovaní loga, grafiky, čiarových kódov a sériových čísel na akomkoľvek type plastového materiálu.

VYSOKÉ ROZLÍŠENIE

Laser umožňuje značiť akýkoľvek typ detailu alebo obsahu, dokonca aj veľmi malý, s veľmi vysokým rozlíšením, čo zaručuje maximálnu čitateľnosť a kvalitu.

VYSOKÝ KONTRAST

Použitie rôznych laserových zdrojov (najmä zeleného a UV žiarenia) umožňuje získať značenie s ostrým kontrastom aj na najtvrdších plastoch (napríklad biely POM).

SLEDOVATEĽNOSŤ

Laserové značenie odoláva opotrebeniu, teplu a kontaktu s kyselinami, čo zaisťuje, ako v prípade komplexných DataMatrix kódov, úplnú sledovateľnosť informácií v čase.

RÝCHLOSŤ

Veľké objemy komponentov možno označiť vo veľmi krátkom čase bez nutnosti preinštalovať alebo vymeniť obrábacie stroje.

EFEKTÍVNOSŤ

Systém laserového značenia je odolný voči opotrebeniu a nevyžaduje nákup a likvidáciu drahých spotrebných materiálov, ako sú atramenty, pasty alebo spreje.

Materiály vhodné pre značenie:

 
 
Buy now