LASEROVÉ OZNAČOVANIE ORGANICKÝCH MATERIÁLOV

Pri vykonávaní laserového značenia na organických materiáloch je zdroj CO2 najlepším riešením pre značenie na skle, koži, dreve a papieri, keďže YAG laser normálne neprináša uspokojivé výsledky pre tieto materiály.
Naše CO2 lasery je možné rýchlo a trvalo používať na označenie alfanumerických znakov, loga a čiarových kódov do rôznych materiálov pri vysokej rýchlosti. V porovnaní s bežnými riešeniami, ako je napríklad atramentová tlač, laserové značenie ponúka vynikajúce vlastnosti, medzi ktoré patrí zvýšená spoľahlivosť a produktivita.

FLEXIBILITA

Pomocou laserového značkovacieho systému môžete označovať a gravírovať od dreva až po papier, od skla po kožu, bez ohľadu na typ grafického dizajnu, alfanumerický text, logo alebo kód.

VYSOKÉ ROZLÍŠENIE

S laserom môžete označiť veľmi malý obsah s vysoký rozlíšením, vždy zaručujúc maximálnu čitateľnosť a kvalitu kľúčových prvkov na oznamovanie informácií o produkte.

BEZ KONTAKTU

Počas procesu laserového značenia zostáva povrch materiálu jednotný: odtieň sa nedosiahne odstránením, ale lokálnym ohrevom materiálu.

SLEDOVATEĽNOSŤ

Sledovateľnosť produktu je vždy zaručená, pretože laserové značenie je trvalé a odoláva opotrebeniu a kontaktu s kyselinami a teplom.

RÝCHLOSŤ

Laserové značenie je rýchly proces, ktorý ponúka bezkonkurenčnú kvalitu, ktorá umožňuje vytváranie rôznych typov značiek v extrémne krátkych časových úsekoch bez nutnosti opätovného nastavenia stroja.

OPTIMALIZÁCIA

Naše laserové značkovacie systémy sú odolné voči opotrebeniu, nevyžadujú žiadne predchádzajúce ani následné spracovanie a nezahŕňajú žiadne dodatočné náklady na nákup alebo likvidáciu spotrebného materiálu, ako sú atramenty, pasty alebo spreje.

Materiály vhodné pre značenie:

 
 
Buy now